Retirada amiant friable

Retirada amiant friable 2017-05-17T05:39:24+00:00

La producció, la comercialització i l’ús de l’amiant va ser prohibit definitivament l’any 2002, el que vol dir que en edificis construïts en anys anteriors fins a finals del citat any poden contenir amiant en diferents llocs i proporcions. Sobre estructures en edificis s’usaven projectats d’amiant amb argamassa però també llana de roca, com a revestiment per a la protecció d’estructures metàl·liques i com a revestiment termoacústic. Visualment tots dos materials són molt similiars, de manera que la forma més segura d’assegurar-que no es tracta d’amiant seria fer una presa de mostres i analitzar-lo en laboratori.

Amiant friable

L’amiant friable és tot aquell material que conté amiant i que requereix de la utilització d’eines mecàniques per a la seva trencament o disgregació. L’amiant friable sol estar compost per fibrociment i altres màstics, coles, pintures, etc …
Els materials no friables poden convertir-se en materials friables per causes d’envelliment o per demolició o incorrecta retirada dels materials que contenen amiant.

Revestiments d’estructures amb amiant i argamassa

 

revestimiento de estructura con amianto y argamasa

Revestiment d’estructura amb llana de roca

revestimiento de estructura con lana de roca amianto friable

En el cas que fos amiant projectat es tractaria de material friable (l’amiant és considerat com friable quan es pot desfer fàcilment amb els dits de les mans), per la qual cosa seria considerat més perillós que el fibrociment i s’ha de tractar amb molta més precaució que els materials no friables.

Riscos d’Amiant friable

El risc que tenen per a la salut dels materials amb contingut de fibres d’amiant, rau en dues característiques:
La friabilitat del material, que es defineix com la capacitat que té de desprendre fibres com a resposta a la simple pressió que podem exercir amb la mà. aquesta friabilitat variarà depenent de la quantitat de fibres en el material manufacturat, el tipus de barreja  amb altres compostos, i l’estat de conservació del material.

Aquest material genera el màxim risc potencial per la facilitat que suposa la inhalació de fibres, cal cuidar especialment les característiques de la protecció física, el grau d’exposició a la circulació de l’aire i el grau d’exposició a xocs i a vibracions entre altres variables.

Retirada de l’amiant friable

La retirada de materials amb amiant friable és molt més complexa i perillosa, per la gran quantitat de fibres que es pot produir durant les operacions de descontaminació, de manera que requereix d’una preparació prèvia molt més exhaustiva i un minuciós mètode de descontaminació.

retirada de amianto friable

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies